ติดต่อเรา

บริษัท ไทยชิงยา จำกัด
429/12 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :02-525-9716-7   โทรสาร : 02-525-9718   Email : tcy@thaichingya.co.th