เกี่ยวกับเรา

            ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและ ติดตั้งพื้นผิวชนิดต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พื้นผิวที่ใช้เพื่อการกีฬา พื้นผิวเพื่อความปลอดภัย และพื้นผิวทั่วไป โดยเรามีทีมงานควบคุมการออกแบบงานก่อสร้างและติดตั้ง โดยทีมวิศวกร และทีมงาน
ผู้บริหารระดับมืออาชีพ
            ในปัจจุบัน ไทยชิงยา ได้ขยายกิจการสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการออกแบบ ให้คำปรึกษาก่อสร้างและติดตั้งไม่เพียงแต่พื้นผิวต่างๆ แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร และงานก่อสร้างทุกประเภทให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วัสดุยางสังเคราะห์

พื้นหญ้าเทียม

พื้นลานอเนกประสงค์

งานก่อสร้างสนามกีฬา

วัสดุยางสังเคราะห์

พื้นหญ้าเทียม

พื้นลานอเนกประสงค์

งานก่อสร้างสนามกีฬา